Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. Här beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR). Läs mer om personuppgifter på Datainspektionens webbplats.

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att när som helst begära rättning eller radering av dina personuppgifter.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Namn: August Pettersson (personuppgiftsombud)
Telefon: 070-601 74 07
E-post: august@setune.se

Setune Projektledning AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 556999-6670
Adress: Björkgatan 73, 753 23 Uppsala